ZAJĘCIA Z ROBOTYKI

Robotyka 5-7 lat

Zajęcia przeznaczone dla najmłodszych dzieci, które dopiero wkraczają w świat nauki, choć wciąż mają tę naturalną ciekawość otaczającej rzeczywistości i zamiłowanie do poznawania jej poprzez własną eksplorację i eksperymenty. Warto wykorzystać ten potencjał i zaprosić je do fascynującego świata robotów – by w formie zabawy rozwijać dziecięcą wyobraźnię i inteligencję matematyczno-logiczną.

Warsztaty wykorzystują zagadnienia z obszaru mechaniki, szeroko pojętego konstruowania i wprowadzają w świat programowania.

Czego uczą się dzieci na zajęciach?

Poznają zasady mechaniki:

  • budują konstrukcje, dzięki którym mogą doświadczyć praw fizyki;

  • poznają różne mechanizmy i sprawdzają ich działanie;

  • uczą się matematyki, oddając się świetnej zabawie;

Poznają zasady konstruowania:

  • uczą cię budowania stabilnych i ruchomych konstrukcji;

  • rozwijają wyobraźnię przestrzenną;

  • rozwijają umiejętności manualne;

Wkraczają w świat programowania:

  • na podstawie prostego, blokowego oprogramowania uczą się wprawiać konstrukcje w ruch;

 

Robotyka 8-10 lat

 

Zajęcia przeznaczone dla młodszych odkrywców, którzy dzięki doskonałej zabawie mają okazję zdobyć praktyczną wiedzę i wykorzystać ją w przyszłości, zarówno w szkole jak i na zajęciach matematyki czy fizyki, a także w sytuacjach codziennych. Zajęcia wykorzystują zagadnienia z obszaru mechaniki (budowanie konstrukcji, obmyślanie eksperymentów i obserwacja zjawisk, tworzenie autorskich mechanizmów), szeroko pojętego konstruowania (nauka planowania i stosowania zasad bezpieczeństwa, montowanie zaawansowanych konstrukcji według określonych zasad, rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności manualnych), a także programowania i wykorzystywania elektroniki (nauka tworzenia własnych algorytmów, poznawanie funkcji i metod wykorzystywania czujników elektronicznych oraz oprogramowania LEGO MINDSTORMS EV3, a ponadto nauka sterowania konstrukcjami EV3 za pomocą oprogramowania i pilota, poznawanie sposobów komunikacji między urządzeniami). Dzięki eksperymentom, dzieci nie tylko rozwijają umiejętności twórcze, ale także uczą się logicznego myślenia. Odpowiednie pokazanie zastosowania w praktyce nauk ścisłych i przybliżenie ich młodemu człowiekowi, pozwoli odkryć niejeden talent i zarazić pasją do zdobywania użytecznej wiedzy.
 

Robotyka 11-12 lat

 

Zajęcia przeznaczone dla starszych odkrywców, którzy mają okazję zgłębić wiedzę z zakresu nauk ścisłych i poznać praktyczne ich zastosowanie. Ćwiczenia rozwijają potencjał twórczy młodych umysłów, wykorzystując zagadnienia z obszaru mechaniki (doświadczalne badanie praw fizyki, samodzielne obmyślanie eksperymentów i wyciąganie wniosków na podstawie ich przeprowadzenia, konstruowanie mechanizmów wedle własnego pomysłu oraz nauka matematyki i fizyki przez zabawę), szeroko pojmowanego konstruowania (samodzielne tworzenie zaawansowanych konstrukcji, nauka planowania oraz tworzenie planów własnych, rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności manualnych, nauka stosowania zasad bezpieczeństwa), a także programowania i wykorzystywania elektroniki (rozwijanie umiejętności programowania, tworzenie własnych algorytmów spełniających zadania problemowe oraz planowanie i zapisywanie algorytmów o średnim stopniu skomplikowania, wdrażanie programów według własnych pomysłów za pomocą programu oraz oprogramowania EV3, wykorzystywanie czujników elektrycznych do realizacji zadań, nauka sterowania konstrukcjami EV3 za pomocną oprogramowania i urządzeń zewnętrznych, poznawanie i wykorzystywanie metod komunikacji między urządzeniami). 

Zajęcia pozwalają rozwijać zainteresowania dzieci w różnym zakresie i pokazują, że nauka może być przyjemna i ciekawa; uczą, że współcześnie poznawanie nowych technologii jest niezwykle ważne i potrzebne. Odejście od schematów może zaowocować rozwojem twórczego myślenia i niewymuszoną chęcią do zgłębiania potrzebnej wiedzy i praktycznych umiejętności. 

 

Programowanie SCRATCH 10+ lat

To zajęcia skierowane dla starszych dzieci. Program Scratch umozliwia tworzenie prostych gier, quizów, animacji. Na zajęciach poznamy instrukcje warunkowe, pętle, zmienne i wiele wiele innych pojęć programistycznych. Celem zajęć jest wprowadzenie Państwa pociech w świat kreatywnego programowania.
Kreatywne programowanie dotyczy głównie kreatywności. Ucząc dzieci programowania komputerowego, przekazujemy im umiejętności: 

  • rozwiązywania problemów,

  • analitycznego i logicznego myślenia, 

  • współpracy w grupie.


Są to kompetencje niezbędne do osiągnięcia sukcesu na każdym polu, niezależnie od przyszłego wyboru drogi kariery. Algorytmicznego myślenia niezbędnego w programowaniu można uczyć się poprzez interaktywne ćwiczenia i zabawy rozwijające wyobraźnię. Takimi aktywnościami przeplatane są nasze zajęcia.
Obecnie w dzisiejszych czasach wielu młodych ludzi posiadających dostęp do komputera występuje raczej w roli konsumenta niż projektanta czy kreatora. Kreatywne programowanie stawia nacisk na wiedzę i praktykę, której młodzi ludzie potrzebują by tworzyć różne rodzaje dynamicznych i interaktywnych mediów, z których chętnie korzystaliby na co dzień.