ZAJĘCIA W SZKOLE

Warsztaty z robotyki to jedna z nieszablonowych form spędzania czasu, dzięki której dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności, ucząc się zasad funkcjonowania urządzeń, pracując zgodnie z instrukcją lub bez niej, poznając prawa fizyki i matematyki, samodzielnie projektując i tworząc; rozwija osobowość, współpracując w grupie, co z kolei wzmaga jego kreatywność i pogłębiają zdolności komunikacyjne.

Warto poszerzyć ofertę edukacyjną przedszkola czy szkoły o warsztaty z robotyki, które z pewnością na długo zostaną w pamięci, dając radość uczestnikom i satysfakcję jego rodziców!